Föreningen

Styrelsen

Ordförande: Antonio Farina
Kassör/ekonomiansvarig: Karin Lerdin
Ledamöter: Mikael Hederby, Emil Karlsson, Mats Gunell 
Suppleanter: Nina Toofani, Anna Vassberg
Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening.

Viktig information

Andrahandsuthyrning

Har du tänkt att hyra ut din lägenhet i andrahand bör du kontakta vår förvaltare SBC. Där kan en formell ansökan om andrahandsuthyrning göras. Vid ansökan om andrahandsuthyrning ska skäl till uthyrning samt föreslagen hyresgäst finnas med.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Nedan går det att hitta föreningens branskyddspolicy och instruktioner vid brandlarm.

Ansvaret för brandskydd i fastigheten är Mikael Hederby.