Föreningen

Styrelsen

  • Ordförande: Thérèse Fleetwood
  • Ledamöter: Nina Toofani, Armin Hanzaki, Ruzbeh Shamloo, Gunnar Svanberg, Stefan Erlandsson
  • Suppleanter: Rajat Singh

Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening.

Viktig information

Annan viktig information:

GDPR information

Ladda ner Lägenhetspärm

Andrahandsuthyrning

Har du tänkt att hyra ut din lägenhet i andrahand så måste du kontakta vår förvaltare Nordstaden. Där ska en formell ansökan om andrahandsuthyrning göras. Vid ansökan om andrahandsuthyrning ska skäl till uthyrning samt föreslagen hyresgäst finnas med. Kortidsuthyrning typ AirBnB är ej ett godtagbart skäl.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Nedan går det att hitta föreningens branskyddspolicy och instruktioner vid brandlarm.

Ansvaret för brandskydd i fastigheten är Thérèse Fleetwood.