Mäklarbild

Läs i årsredovisningen för mer info.

Fastigheten, lägenheter & lokaler

Organisationsnummer: 769623-7465

Förvaltare: Nordstaden.

Föreningen bildades 2011, äkta förening.

Byggår: 2014 Fastigheten är fullvärdesförsäkrad via Länsförsäkringar.

Äger föreningen marken? Föreningen äger marken huset står på, ingenting utanför.

Antal hyresrätter: 0 st

Antalet lokaler: 2 st.

90 st bostadslägenheter fördelade på 15 våningar med 2 st ettor, 2 tvåor samt 2 fyror per våningsplan. 2 lokalhyresgäster, dels Wayne’s Coffee och dels PM Sweden AB.

Förråd finns för 4:orna men inga andra lägenheter. För behov av förråd hänvisas till 24 storage på andra sidan gatan alternativt Shurgard.

Garageplatser

22 p-platser med laddstolpe, 71 st p-platser utan laddstolpe samt 2 st MC-platser.

För medlemmar

Vanlig plats: 1450 kr/månad

Laddplats: 1750 kr/månad. Elförbrukning tillkommer.

För externa

Vanlig plats: 1450 kr/månad + moms

Laddplats: 1750 kr/månad + moms. Elförbrukning tillkommer.

I nuläget ingen kö till p-platser utan laddstolpe.

Förtur i eventuell framtida kö till medlemmar.

Barnvagns- och cykelförråd med hydrauliska liftar vilka installerades 2021.

Sophantering med Envac sopsug, sopsortering med hushållssopor samt matavfall.

Återvinningscentral för papper, plast, metall, glas samt kartong finns inom 100 m både norr och söder om fastigheten på bland annat Vackra vägen.

3-fas el: Ja.

Fönster: 3-glasfönster.

Uppvärmning: Fjärrvärme med FTX.

Ventilation: FTX. Finns elektriskt värmegolv och elektrisk handdukstork i badrummet.

Medlemsskap

Juridisk person – Accepteras normalt inte, i undantagsfall enbart efter styrelsens skriftliga godkännande, se stadgarna §3.

Delat ägandeskap: Ja, enligt stadgarna ska styrelsen tillfrågas om det är fler än 2 parter. Ingen lägsta andel. Se dock 6 § Andelsägande Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, registrerade partner eller sådana sambor på vilka sambolagen tillämpas

Medlemskapsansökan: Görs till Nordstaden via e-post.

Ekonomi

Vad ingår i hyran – I avgiften ingår värme, vatten, grundutbudet i TV (Tele2). Föreningen har ett gruppavtal för internet med Bahnhof, hastighet 1000/1000 som kostar 75 kr/månad och debiteras i samband med månadsavgiften men tillkommer således utöver månadsavgiften. Föreningen har ett gruppavtal gällande elen, alla lägenheter har en individuell elmätning och debiteras via avin från förvaltaren Nordstaden.

Observera att föreningen sagt upp abonnemanget med ComHem f.o.m 2025-11-09 vilket innebär att TVkanaler enbart kommer nås via IP TV såsom smart-TV, Apple TV osv.

Överlåtelseavgift: 3,5 % debiteras köparen Pantsättningsavgift: 2 % debiteras pantsättaren Andrahandsuthyrning: Se stadgarna.

Info till mäklare inför visning

Plastmappar för anslag finns i porten samt i hissar. Föreningen tillåter ingen annan affischering.

Porten får under inga som helst omständigheter ställas upp. Önskas portkod för dörröppning under visning – kontakta styrelsen så kan en sådan upprättas mot en administrativ avgift.

Kontaktuppgifter:

Styrelsen – styrelsen@brfkristallen1.se

Förvaltare Nordstaden – avi@nordstaden.se